Energiaremonttien suunnittelu

Suunnitelmat tehtävä kokonaisvaltaisesti

Taloyhtiön energiaremontteja suunnitellessa on tärkeää tarkastella rakennusta kokonaisuutena. Jos suunnitelmissa lähdetään liikkeelle vain yhdellä idealla, esimerkiksi lämmöntuotantotavan muuttamisella, on vaarana, että koko korjaushanke optimoidaan sen vaatimusten mukaisesti. Sen sijaan aluksi tulisi kartoittaa kaikki mahdollisuudet parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, ja sen pohjalta suunnitella remonttikokonaisuus.

Remonttia suunnitellessa tärkeää on myös tieto energiaparannusten kustannuksista ja vaikutuksista elinkaarikustannuksiin. Useat remontit vähentävät kiinteistön ostoenergiankulutusta ja -kustannuksia siirryttäessä vähäenergisiin järjestelmiin, omaan energiantuotantoon ja ilmaisenergioiden käyttöön.

Taloyhtiön isoja energiatehokkuustoimenpiteitä suunniteltaessa on lisäksi tärkeää nivoa ne osaksi suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa. Monet energiatehokkuustoimenpiteet on järkevä yhdistää muihin peruskorjauksiin, mutta osalla peruskorjauksista on myös suoraan vaikutusta rakennuksen lämmitysjärjestelmän toimintaan. Esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen usein lisää lämmitystarvetta, kun taas ikkunaremontti vähentää lämmitystarvetta ja vaatii jälkeenpäin lämmityksen perussäädön.

Parasta taloyhtiön kannalta olisi luoda rakennusta koskeva strategia, jossa päätetään toimenpiteistä 15-20 vuoden aikajänteellä. Strategiana voi olla esimerkiksi rakennuksen kunnon ja energiatehokkuuden huomattava parantaminen tai varautuminen purkamiseen. Se helpottaa taloyhtiön hallituksen toimintaa ja vakauttaa yhtiön päätöksentekoa.

Remontteja suunniteltaessa kannattaa käyttää apuna asiantuntevaa suunnittelijaa. Perusteellinen suunnittelu maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun vältytään remontin aikaisilta muutostöiltä. Tämän hetken lisäksi kannattaa katsoa myös tulevaisuuteen, jolloin pystytään varautumaan paremmin myös tuleviin remonttikustannuksiin sekä remontteihin toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Taloyhtiön energiaremonttia suunniteltaessa keskeisimmät työkalut ovat energiakatselmus ja kuntoarvio, joka sisältää PTS:n (pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön ylläpidosta). Ne ovat asiantuntijoiden tekemiä selvityksiä rakennuksen energiansäästömahdollisuuksista ja kunnossapitotarpeesta. Teettämällä molemmat selvitykset taloyhtiö saa kattavan kuvan rakennuksen korjaustarpeista ja mahdollisuuksista vähentää energiankulutusta. Niiden pohjalta on hyvä suunnitella remontit seuraavaksi 10 vuodeksi.

Voit tutustua energiakatselmukseen tarkemmin täällä:

Ja kuntoarvioon täällä:

Miten  käytännössä eteenpäin?

Paras tapa suunnitella energiaremontit ja peruskorjaukset taloyhtiössä on teettää sekä energiakatselmus että kuntoarvio. Voit tilata selvitykset ottamalla yhteyttä esimerkiksi energia-avustus sivun alalaidassa oleviin asiantuntijoihin.

Monessa taloyhtiössä ei kuitenkaan olla valmiita, ainakaan heti, teettämään kustannuksiltaan yhteensä muutaman tonnin arvoisia selvityksiä. Näissä tapauksissa kannattaa tutustua yhdessä konsulttien kanssa kehittämäämme kevyeen energiatarkastus-malliin:

Lämmitysmuodot

Kaukolämpö

Kokosimme tietoja kaukolämmöstä lämmitysmuotona