Energiatarkastus

Mikä on energiatarkastus?

Energiatarkastus on selvitys, jossa konsulttiyritys käy taloyhtiössä paikan päällä tarkastuskäynnillä ja taloyhtiö saa raportin nykytilastaan sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

Energiatarkastus perustuu kiinteistöllä suoritettavaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Selvitys sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun. Seuraavat rakennukset tehdään yrityksen määrittämällä lisähinnalla.

Energiatarkastus on edullinen tarkastus, joka maksaa taloyhtiölle noin tuhat euroa ja tarkastus pitää sisällään ainakin seuraavat toimenpiteet:

Lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastus

 • Lämmönjakohuoneen (LJH) alakeskuksen
  • Toiminnan arviointi
  • Mahdollinen uusimisen tarve
  • Siisteys
 • Säätökäyrien asettelujen tarkistaminen ja mahdollisen muutostarpeen arviointi
 • Kaukolämmön säätöventtiilien toimintakokeet
  • Venttiilimoottoreiden kiinni ajaminen ja tarkistamisen että virtausta venttiilien läpi ei ole
 • Kaukolämmön siirtimien toimintakunnon tiiviyden varmistaminen (ettei levylämmönsiirtimissä ei ole vuotoa)
 • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja riittävän esipaineen varmistaminen kiinteistön tarpeeseen nähden
 • Hälytysrajojen oikeellisuuden varmistaminen ja lämmitys- ja käyttövesiverkostojen oikeiden painetasojen määrittely
 • Pumppujen toiminta ja kunto
 • Kaukolämpöveden jäähtymä
 • Mittareiden toiminnan tarkastus
 • Öljylämmityskohteissa savukaasuanalyysi käynnissä olevasta kattilasta

Lämmönjakoverkoston toiminnan tarkastus kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa eri puolilla rakennusta

 • Patterien termostaattien ja venttiilien toiminta
 • Lämpötilojen mittaaminen

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastaminen

 • Käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta
 • Pakkokytkentöjen tarkastaminen toimintakaavion perusteella
  • Peltimoottorien sulkeutuminen ja toiminta
  • Puhaltimien toiminta/pysähtyminen
  • Lämmityspatterin jäätymissuojan toiminnan varmistaminen
 • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta
 • IV-koneiden yleinen puhtaus, suodattimien puhtaus ja suodatintyypit
 • Puhaltimien kunto ja mahdollinen laakerointitarve, kiilahihnakäyttöjen tarkistaminen (jos on)
 • Lämmöntalteenotto
  • LTO hyötysuhde
  • LTO peltien toiminta

Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, tarkastelu tehdään vähintään kahteen iv-koneeseen.

Vesijohtoverkoston painetason ja lämpimän käyttöveden sekä kierron paluulämpötilan tarkastaminen. Kartoitetaan mahdollisuudet paineenalennusventtiilin käytölle.

Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon. 

Yleisten tilojen valaistuksen toiminnan tarkastaminen

 • Valaistuksen ohjaukset ja tarpeenmukaisuus
 • Mitä suuruusluokkaa on valaistuksen osuus kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta (piha ja kiinteistön yleiset tilat)
 • Valaistuksen tekninen käyttöikä
 • Soveltuuko nykyisiin lamppuihin LED-valaistus vai kannattaako valaistusjärjestelmä saneerata kokonaan
 • Huomautusten tekeminen havaituista vioista ja puutteista
 • Toimenpide-esitykset (käyttötekniset toimenpiteet ja investoinnit)
 • Suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä joilla taloyhtiöllä todennäköisesti potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä
  • Vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät / niiden kannattavuus sisältäen maalämpö, PILP, ilmavesilämpöpumppu, aurinkolämpö ja –sähkö, jäteveden LTO.
  • Älykäs säätö ja ohjaus sekä kysynnän jousto
  • Rakenteelliset energiatehokkuusmahdollisuudet (yläpohja, ikkunat, ovet, julkisivu)
 • Arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin)

Miksi tilaisimme energiatarkastuksen?

Kun taloyhtiöllä ei ole suunnitelmaa, mistä lähteä liikkeelle tulevien remonttien suhteen, kannattaa tilata energiatarkastus. Kiinteistöllä käydään selvittämässä kohteen nykytila ja ammattilainen ehdottaa tarkastuksen perusteella seuraavia askeleita sekä asioita, joita kannattaa lähteä selvittämään tarkemmin. Tarkastuksen perusteella asioita on myös helpompi käsitellä yhtiökokouksessa ja saada päätöksiä aikaiseksi.

Keneltä voi tilata energiatarkastuksen?

Vahanen-yhtiöt (AFRY)

Energiatarkastus

Tarkastuksen sisältö ja hinta löytyvät Vahasen sivulta
Lisätietoja

Granlund Oy

Energiatarkastus

Lisätietoja tarjouksesta Granlundin sivulta
Lisätietoja

KnowTek Oy

Energiatarkastus

Ari Elorinne
toimitusjohtaja
Kysy lisää

Ramboll Oy

Energiatarkastus

Tarkastuksen sisältö ja hinta löytyvät Rambollin sivulta
Lisätietoja

Raksystems

Energiatarkastus

Lisätietoja tarjouksesta Raksystemsin sivulta
Lisätietoja