logo-rane2021_plain_white

Rakentamisen ja
asumisen energianeuvonta

ekokumppanit_logo_2019_vaaka_color_txtwhite.png

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Energia-avustus taloyhtiölle

Mikä on energia-avustus?

Taloyhtiöt ovat voineet hakea vuoden 2020 alusta lähtien energia-avustusta ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tehdessään parannuksia energiatehokkuuteen. Tältä sivulta saat tietoa, mikä on energia-avustus, ja miten sitä voi hakea.

Mahdollisuudet energia-avustuksen hyödyntämiseen riippuvat taloyhtiön rakentamisajankohdasta, alkuperäisestä lämmitysmuodosta ja sen jälkeen tehdyistä remonteista. Mahdollisuuksien kartoittaminen vaatii asiantuntemusta, joten ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttää talotekniikka-asiantuntijaan. Sivun alaosasta löydät paikallisten konsulttien yhteystietoja.

Hyvä ensimmäinen askel on myös tilata yhdessä konsulttien kanssa kehittämämme energiatarkastus, jossa muun selvitystyön ohella saatte arvion taloyhtiönne mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta.

Alla tarkempia tietoja avustuksesta. Lisäksi voi tutustua ARA:n materiaaleihin

Esitteessä Toimenpidekokonaisuudet energia-avustuksen hyödyntämiseksi taloyhtiössä on lisäksi muutama laskentaesimerkki eri toimenpiteiden vaikutuksesta e-lukuun.

Kuka voi saada energia-avustusta?

0%

Avustusta voi saada kerros- tai rivitaloyhtiö

0%

Avustusta myönnetään kaikenikäisiin rakennuksiin

0%

Avustuksissa on jatkuva haku ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

Kuinka paljon avustusta saa?

Avustusta on mahdollista saada 4000€/huoneisto, jos prosentuaalinen vaatimus täyttyy tai 6000€/huoneisto, jos päästään lähes nollaenergiatasoon. Avustus on kuitenkin enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista.

Avustuksen saamiseksi kerrostaloilla E-luvun tulee parantua 32% alkuperäisestä rakentamisen aikaisesta E-luvusta ja rivitaloilla 36%.
 

Alla ARA:n esimerkki:

Laskentaesimerkki

Tavoitteena 32% vähennys E-lukuun, avustustavoite 4 000€/asunto.

Toimenpide

Kustannukset (avustettava osuus %)

Avustettava osuus €

Julkisivuremontti

1 000 000 € (20%)

200 000 €

Poistoilman lämmöntalteenotto

120 000 € (50%)

60 000 €

Yhteensä

1 120 000 €

260 000 €

Kerrostalo

36 asuinhuoneisto

Kerrostalo

36 asuinhuoneisto

2.3.2020

Avustuksen määräksi tulee seuraavista vaihtoehdoista pienempi:

36 x 4 000 € = 144 000 €
0,5 x 260 000 € = 130 000 €

Avustus on 130 000 €

Esimerkkinä on kerrostalo, jossa on 36 huoneistoa. Avustettavien korjausten listalta nähdään, että julkisivuremontista korvataan 20% kustannuksista ja poistoilman lämmön talteenotosta 50%. Näin avustettavaksi osuudeksi tulee 260 000 €. Avustuksen määrä voisi olla enintään 36 x 4000€ = 144 000 €, mutta koska avustettavasta osuudesta korvataan enintään 50 %, avustettavaksi osuudeksi jää 0,5 x 260 000 € = 130 000 €.

ARA:n sivuilta löytyy laskuri, jolla voi tarkastella oman taloyhtiön tilannetta. Huomioi, että avustus on rakennuskohtainen, eli jos taloyhtiössä on useampi rakennus, jokainen rakennus käsitellään erikseen. Saman taloyhtiön rakennukset voi kuitenkin käsitellä yhdellä hakemuksella.

Miten toimia?

Lähtötilanteen kartoitus, kannattaako tukea hakea?

Virallinen päätös korjaushankkeeseen ryhtymisestä (esim. yhtiökokouksen päätös)

Rakennuskohtaisten E-luku laskelmien selvittäminen ammatilaisen kanssa: Rakentamisajankohdan E-luku, energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset sekä korjausten vaikutus E-lukuun

Huomioita hakemisessa

0%

Energia-avustusta voi hakea rakennukselle vain kerran, mutta hakemus voi sisältää useita toimenpiteitä.

0%

Hakemus tehdään ennen hankkeen käynnistämistä suunnitelmien mukaisilla tiedoilla ja hankkeen saa aloittaa vasta, kun avustus on myönnetty.*

0%

Energiatehokkuuden parantuminen on todistettava korjausten jälkeen energiatodistuksella.

0%

Avustus maksetaan jälkikäteen, ja jos hakemuksessa on useita toimenpiteitä, vasta sen jälkeen, kun kaikki ovat valmiita.

0%

Avustus voidaan maksaa avustuksen saajalle myöntämisvuoden ja kahden seuraavan kalenterivuoden aikana. Avustuksen maksatushakemus pitää toimittaa ARAan 31.10. mennessä viimeisenä maksuvuonna. Sen jälkeen avustusta ei voida enää maksaa.

*Ennen 30.6.2020 jätetyillä hakemuksilla ei ole tätä sääntöä, joten työt on voinut aloittaa ja tehdä jo ennen hakemuksen hyväksymistä. Ehdot parannuksissa kuitenkin samat.

Asiantuntijat, joilta kysyä apua

Vahanen-yhtiöt

Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö ja energia-asiantuntija
Puh. 050 533 7127
Kysy lisää

Granlund Tampere Oy

Risto Suojanen
toimitusjohtaja
Puh. 050 315 2567
Kysy lisää

KnowTek Oy

Ari Elorinne
toimitusjohtaja
Puh. 050 325 6656
Kysy lisää